Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » 1X471 015 ZYBO Zynq 7000 Z7 20 Ban Phát Triển SDSoC Voucher Lựa Chọn Với XC7Z020 1CLG400C

1X471 015 ZYBO Zynq 7000 Z7 20 Ban Phát Triển SDSoC Voucher Lựa Chọn Với XC7Z020 1CLG400C

1X471 015 ZYBO Zynq 7000 Z7 20 Ban Phát Triển SDSoC Voucher Lựa Chọn Với XC7Z020 1CLG400C

(Rating : 5.0 from 1 Review)

US $ 369.50 US $ 369.50 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 1X471 015 ZYBO Zynq 7000 Z7 20 Ban Phát Triển SDSoC Voucher Lựa Chọn Với XC7Z020 1CLG400C are here :

1X471 015 ZYBO Zynq 7000 Z7 20 Ban Phát Triển SDSoC Voucher Lựa Chọn Với XC7Z020 1CLG400C,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 1X471 015 ZYBO Zynq 7000 Z7 20 Ban Phát Triển SDSoC Voucher Lựa Chọn Với XC7Z020 1CLG400C Image 2 - 1X471 015 ZYBO Zynq 7000 Z7 20 Ban Phát Triển SDSoC Voucher Lựa Chọn Với XC7Z020 1CLG400C Image 3 - 1X471 015 ZYBO Zynq 7000 Z7 20 Ban Phát Triển SDSoC Voucher Lựa Chọn Với XC7Z020 1CLG400C

Other Products :

US $369.50