Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » Portapack H1 Cho Hackrf Một Trong 1 MHz 6 GHz SDR Đầu Thu Và Truyền AM FM SSB ADS B Sstv Hàm đài Phát Thanh

Portapack H1 Cho Hackrf Một Trong 1 MHz 6 GHz SDR Đầu Thu Và Truyền AM FM SSB ADS B Sstv Hàm đài Phát Thanh

Portapack H1 Cho Hackrf Một Trong 1 MHz 6 GHz SDR Đầu Thu Và Truyền AM FM SSB ADS B Sstv Hàm đài Phát Thanh

US $ 111.23 US $ 111.23 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Portapack H1 Cho Hackrf Một Trong 1 MHz 6 GHz SDR Đầu Thu Và Truyền AM FM SSB ADS B Sstv Hàm đài Phát Thanh are here :

Portapack H1 Cho Hackrf Một Trong 1 MHz 6 GHz SDR Đầu Thu Và Truyền AM FM SSB ADS B Sstv Hàm đài Phát Thanh,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Portapack H1 Cho Hackrf Một Trong 1 MHz 6 GHz SDR Đầu Thu Và Truyền AM FM SSB ADS B Sstv Hàm đài Phát Thanh Image 2 - Portapack H1 Cho Hackrf Một Trong 1 MHz 6 GHz SDR Đầu Thu Và Truyền AM FM SSB ADS B Sstv Hàm đài Phát Thanh Image 3 - Portapack H1 Cho Hackrf Một Trong 1 MHz 6 GHz SDR Đầu Thu Và Truyền AM FM SSB ADS B Sstv Hàm đài Phát Thanh Image 4 - Portapack H1 Cho Hackrf Một Trong 1 MHz 6 GHz SDR Đầu Thu Và Truyền AM FM SSB ADS B Sstv Hàm đài Phát Thanh Image 5 - Portapack H1 Cho Hackrf Một Trong 1 MHz 6 GHz SDR Đầu Thu Và Truyền AM FM SSB ADS B Sstv Hàm đài Phát Thanh Image 5 - Portapack H1 Cho Hackrf Một Trong 1 MHz 6 GHz SDR Đầu Thu Và Truyền AM FM SSB ADS B Sstv Hàm đài Phát Thanh

Other Products :

US $111.23